تبلیغات
به عشق یار - معافیت سربازی
زیباترین
 
موضوعات
لینک دوستان
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتون راجع به وبلاگم چیه؟
دیگر موارد
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
معافیت سربازی

كات قابل توجه درمعافیت كفالت:

1.مشمولین در حین استفاده از معافیت تحصیلی میتوانند تقاضای معافیت کفالت نمایند.

2.وجود برادر یا برادران بالای 18 سال سالم ، طبق قانون مانع رسیدگی به معافیت کفالت می باشد و مواردی مانند ازدواج، مهاجرت، زندانی بودن برادر یا برادران، ایجاد شرایط معافیت نخواهد کرد.

3.به ادعای کفالت مشمولینی رسیدگی میشود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی بنا به تشخیص سازمان وظیفه عمومی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولین از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.

4.مشمولانی که تقاضای معافیت کفالت نموده و حداکثر ظرف یک ماه برای رسیدگی مراجعه ننمایند، به عنوان انصراف تلقی و برای آنان برگه آماده بخدمت صادر و میبایست بخدمت اعزام گردند.

5.وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد نیست.این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج ازشهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال دارد معتبر است ومشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.

6.در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین گیر بوده وبنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی فاقد صلاحیت ویا ناتوان برای سرپرستی باشند ومشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد.

7.بموجب ماده 6  قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشمولانی كه  دارای این شرایط باشد با تایید سازمان بهزیستی می توانند درخواست معافیت مذكوررا نمایند

یكی از فرزندان پدر یا مادری كه هردوی آنها یا یكی از آنها معلول باشد و یا حداقل دونفر از فرزندان به شرطی که فرزندان معلول متاهل نباشند  .

8.معافیت کفالت مادر فاقد همسر یا مطلقه به صورت موقت سی ماه بوده و  این سی ماه  از تاریخ ثبت طلاق یا تاریخ فوت همسر محاسبه می شود  و در پایان مدت فوق ، در صورت دارا بودن شرایط (مشمول در این مدت، تنها فرزند ذکور بالای هیجده سال خانواده  و مادر فاقد همسر باشد)معافیت موقت به دائم تبدیل خواهد شد.

 

روند رسیدگی به معافیت كفالت

·  دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی(پلیس+10) بمنظور تنظیم و تكمیل مدارك مورد نیاز

·  مراجعه به دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی(پلیس+10) به همراه كلیه مدارك مورد نیاز باستثناء نامه استعلام از ثبت احوال

·  ثبت درخواست درسامانه توسط وظیفه عمومی

·  بررسی اطلاعات توسط وظیفه عمومی

· استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول به صورت متمركز از سوی وظیفه عمومی (ویژه تهران بزرگ(

· مراجعه مشمول به وظیفه عمومی رسیدگی كننده جهت دریافت نامه استعلام ازثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول5روزپس ازثبت اولیه درخواست دردفاترپلیس10+

· ارسال دعوتنامه برای مشمول جهت حضور درهیئت رسیدگی درصورت احراز شرایط معافیت 

· برگزاری جلسه هیئت رسیدگی بدوی درصورتی كه شخص دربررسی های اولیه حائز شرایط معافیت تشخیص داده شود.

· درصورتی كه شخص معاف دائم شناخته شود از كارت معافیت برخوردارشده و درصورتی كه سرباز شناخته شود برگ آماده بخدمت برای وی صادر و ارسال می گردد

 

مدارك موردنیاز معافیت كفالت:

·         تكمیل برگ وضعیت مشمولین (برگه شماره 1 دفترچه راهنما(

·         برگه معاینه اولیه مشمولین(برگه شماره 2 دفترچه راهنما(

·         اصل و تصویر كارت ملی یا كارت موقت ملی

·         اصل و تصویر كلیه صفحات شناسنامه عكس دار مشمول(2نسخه(

·         یك قطعه عكس رنگی4*3تمام رخ زمینه سفید مشمول(علاوه بر عكس های الصاقی به برگه ها(

·         اصل و تصیر گواهی آخرین مدرك تحصیلی كه توسط مرجع صادركننده یا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.

·         گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولینی كه حین خدمت اقدام می نمایند.

·         تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر،مادر،خواهران و برادران

·         تصویر كارت ملی پدر و مادر. 

·         تكمیل برگ مشخصات بستگان مشمول كه توسط شخص متقاضی معافیت كفالت(برگه شماره 3 به استثناء متقاضیان قانون حمایت از حقوق معلولان(

·         برگه تكمیل شده وضعیت مشمول(برگه شماره 4(

متقاضیان معافیت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان(ماده6)می بایست علاوه برمدارك فوق 2مورد ذیل را ارسال نمایند

·         فرم سه برگی تعیین وضعیت معلولیت از سازمان بهزیستی

·         برگ رضایتنامه والدین

 

 

شرایط احراز انواع معافیت كفالت

احراز سه شرط ذیل برای كلیه متقاضیان معافیت كفالت الزامی است:

1- فرد به سن مشمولیت رسیده باشد(18سال تمام(

2-فرد فاقد غیبت باشد.

3-یگانه مراقب و نگهدارنده شخص مكفول(پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادر بزرگ) باشد درصورتی كه شخص دارای برادر بالای 18سال دیگری نیز باشد، فاقد شرایط معافیت است مگر آنكه بنا به تشخیص شورای پزشكی وظیفه عمومی آن برادر قادر به سرپرستی و مراقب از شخص مكفول نباشد.(درمعافیت پدر بزرگ و مادربزرگ، مكفول فاقد نوه پسر بالای 18سال سالم دیگری باشد(

شرایط احراز انواع معافیت كفالت:

پدربالاتراز 70سال:

·         پدرمشمول بیش از 70سال تمام باشد.

پدر كمتر از 70سال  و نیازمند به مراقبت:

·          پدرمشمول كمتراز 70سال داشته و برابر نظریه شورای پزشكی وظیفه عمومی نیاز به مراقبت داشته باشد.

مادرفاقد همسر:

·          پدر مشمول درقید حیات نباشد.

·          مادرمشمول طلاق قطعی گرفته باشد.

·          مادرمشمول ازدواج مجدد نداشته باشد.

خواهر فاقد پدر ،همسر و فرزند پسر سالم

·         مشمول تنها برادر تنی و سرپرست بالای 18 سال خواهر باشد .

·         خواهر مشمول باید فاقد پدر باشد .

·         خواهر مشمول فاقد همسر (فوت یا طلاق)باشد.

·         خواهر فاقد فرزند ذکور سالم باشد.

 

برادر بیش از 18سال فاقد همسر، فرزند ذكور سالم بالای 18سال فاقد شغل  و فاقد پدر، كه بانظر شورای پزشكی نیازمند مراقبت باشد:

·          برادرمشمول باید فاقد پدر، همسر و فرزند باشد

·          برادر مشمول(مكفول) به علت بیماری یا نقص عضو نیاز به مراقبت داشته باشد.

برادر کمتر از 18 سال تمام (صغیر)

·         برادر مشمول باید فاقد پدر باشد.

·         مشمول تنها برادر و سرپرست برادر صغیر کمتر از 18 سال باشد.

 

 

 

پدر بزرگ فاقد فرزند نیازمند مراقبت با تشخیص شورای پزشكی وظیفه عمومی:

·          پدربزرگ مشمول فرزند نداشته باشد اعم از فرزند ذکور و اناث اگر داشته باشد به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت شناخته شود.

·          پدر بزرگ مشمول برابر نظریه شورای پزشكی وظفه عمومی قادر به اداره امور خود نباشد

 

مادر بزرگ فاقد همسر و فرزند(مادر بزرگ پدری ومادری: (

·          مادربزرگ مشمول فاقد فرزند باشد اعم از فرزند ذکور و اناث.

·          همسر مادربزرگ فوت نموده باشد یا اینكه از همسرش طلاق گرفته باشد.

فرزند صغیر

·         همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد.

·         یا همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

فوت حین خدمت پدر یا برادر

·         یکی از برادران سربازی که حین خدمت فوت کرده باشد.

·         یا یکی از فرزندان سربازی که در حین خدمت فوت کرده باشد.

فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح در حین خدمت نیز در شمول این نوع معافیت قرار می گیرد و منظور از فوت حین خدمت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح ، فوت در طول مدت خدمت (حین خدمت و خارج  خدمت )می باشد . به غیر از فوت در وضعیت غیبت ، فرار از خدمت ، و یا فوت بر اثر خود کشی و ارتکاب جرایم مانند نزاع و موارد مشابه که در شمول معافیت قرار ندارند .

 

 

برادر حین خدمت

·          هر دو برادر فاقد غیبت باشند.

 


مرتبط با: متفرقه وب ,
نویسنده : علیرضا افسری
تاریخ :دوشنبه 12 مرداد 1394
نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
https://gynaecologischekankervragen.nl/erogen-x/ یکشنبه 6 مرداد 1398 08:12 ق.ظ
Any formula with the aim of targets getting paid the penis bigger
canister spoil these constructs and perchance lead to sexual dysfunction, inconvenience urinating, bloodstream run obstacles along with negative effects from the simplest
way.
Penis-Training? Agreed, however solitary while using absolutely appliance!
We've checked the first extender in whose value has been verified via reading - below
you'll get the take aback ends result.
We evaluate the best manhood magnification capsules
that will survive offered exposed at hand. Be aware of absolve to delay them given away as well as elect which one is the
foremost for you personally.
A health check expedient called up a great extender can develop manhood distance end to
end into persons with Peyronie’s disease, which can be a adjustment inside the extent or perhaps model of the manhood on account of personal injury, although this logo is not studied in the sphere of work-in without
Peyronie’s illness.
Hung دوشنبه 31 تیر 1398 09:41 ق.ظ
Living in L . a . wealths a lot of needing. I be thinking about it is possible to indubitably am significant with the purpose of sweet guy/girl flirting to you as you " throughout the 10, nevertheless if they pick up his or her exit, it’s to becoming isolated. Anyone invest an excellent piece with your sports car therefore I’m in no doubt you’ve requested yourself, “Exactly how transpire I increasingly pretend to meet a person?”.
alireza دوشنبه 12 مرداد 1394 01:16 ب.ظ
دوست خوبم خیلی دوست دارم با هم همکاری داشته باشیم وبلاگت خیلی دوست دارم خوشحال می شم به وبلاگ من هم سر بزنی مطمدن باش ضرر نمی کنی
علیرضا افسری پاسخ داد:
سلام ممنون
حتما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
درباره ما
من علیرضا،دانشجو مهندسی مکانیک ونویسنده این وبلاگم.امیدوارم از وبلاگم خوشتون بیاد وبتونه جای واسه دل نوشته های من وشما باشه.
دوستان خوبم میتونید مطالبتونو توقسمت نظرات بذارید تا با اسم خودتون بذارم تو وبلاگ.
موفق باشید

مدیر وب سایت : علیرضا افسری
صفحات
برچسب ها
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب